Handwoven wool mats
ENG
RUS ENG

Handwoven wool mats

Handwoven wool mat (emerald green)
Handwoven wool mat (dark blue)
Handwoven wool mat (dark turquoise)
Handwoven wool mat (light turquoise)